I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zalogowana.pl jest platformą gdzie zamówisz projekt graficzny w postaci logo, brandingu, ogólno pojętych grafik lub kompleksową obsługę social media i stron www.

2. Korzystanie ze strony wymaga dostępu do internetu.

3. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.

4. Zamówienia usługi można dokonać za pośrednictwem maila lub zakupu odpowiedniego pakietu dostępnego na stronie www.zalogowana.pl.

5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

 

II. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest OWN BOX LTD, 85, Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT.

2. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez www.zalogowana.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa.

3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania www.zalogowana.pl.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

3. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

4. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

5. Zabronione jest wykorzystywanie www.zalogowana.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

 

IV. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik wchodząc na stronę www.zalogowana.pl otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane dwojako: poprzez złożenie zamówienia odpowiedniego pakietu i płatność za pomocą serwisu T-pay.com oraz poprzed adres e-mail: monika@zalogowana.pl.

 

V. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis www.zalogowana.pl.

2. Obsługa reklamacji: monika@zalogowana.pl.

3. Aby złożyć reklamację za usługę, należy wysłać na powyższy adres maila ze szczególnym uwzględnieniem tematu reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Odpowiedź nastąpi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie BuyFans.pl przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Tpay.com.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania www.zalogowana.pl należy zgłaszać na maila: monika@zalogowana.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.